Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δεν γίνονται τέτοια πράγματα!!!!!!!!


Εμφάνιση στον Αυτιά έκανε σήμερα ο Καμμένος και μίλησαν για πολλά και διάφορα.

Μεταξύ αυτών ο Καμμένος είπε και για διαδικτυακά μέσα (portals, sites ή blogs) που τα πιάνουν για να “παίζουν” συγκεκριμένα πρόσωπα και πράγματα.
Μα, γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα (είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο);