Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έξι μήνες "παράταση ζωής" στο πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι

Για ακόμη έξι μήνες θα παραταθεί η διάρκεια του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.
Όπως ανακοινώθηκε παράταση του προγράμματος θα γίνει με τροπολογία, που θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα ενώ η χρηματοδότηση θα δοθεί από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών.
Η παράταση του προγράμματος που βρέθηκε στο στόχαστρο της τρόικας κρίθηκε αναγκαία, αφού η διάδοχη κατάσταση, το “Κατ’ οίκον φροντίδα”(η οποία θα εξυπηρετεί πολύ λιγότερους πολίτες), δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη οργανωτικά.