Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Άρθρο του Απ. Βεσυρόπουλου: 6 προτάσεις – χτυπήματα στη φοροδιαφυγή

του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Βουλευτή ΝΔ Ημαθίας
Η πάταξη της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, παρέμενε στο πεδίο των ευχολογίων και των εξαγγελιών. Σκόνταφτε πάντα στο έλλειμμα αποφασιστικότητας που οδηγούσε με τη σειρά του, στη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Με βάση τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, την προηγούμενη χρονιά, 1.160.145 ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες, δήλωσαν εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ. Επίσης 216.406 έμποροι, βιοτέχνες και βιομήχανοι δήλωσαν και αυτοί εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ.
Αυτά δεν είναι τα νούμερα της εποχής της κρίσης, αν ανατρέξουμε στα προηγούμενα χρόνια θα δούμε την ίδια εικόνα.

Κάπως έτσι, σε αυτό το Κράτος, τα φορολογικά βάρη τα σήκωναν μισθωτοί και συνταξιούχοι, αφού αυτό το Κράτος δεν θέλησε ποτέ να συλλάβει τη φοροδιαφυγή.

Το μέγεθος της φοροδιαφυγής υπολογίζεται σε 70 δισ. ευρώ το χρόνο. Αν εισπράττονταν έστω το ήμισυ των αναλογούντων φόρων, δεν θα υπήρχε πρόβλημα και θα είχαμε οδηγηθεί σε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
Οι πολίτες δεν θέλουν να ακούν διαπιστώσεις. Απαιτούν προτάσεις, και κυρίως εφαρμογή αυτών των προτάσεων για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής.
Ένα σύνολο 6 βασικών μέτρων – προτάσεων, απαντά με πειστικό τρόπο στην ανάγκη να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή:

1η Πρόταση: Καθιέρωση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.
Κάθε απόκλιση, σε κινητές και ακίνητες αξίες, θα πρέπει να δικαιολογείται με επάρκεια. Κάθε απόκτηση περιουσιακού στοιχείου που δεν τεκμηριώνεται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, θα ελέγχεται αυτομάτως.

2η Πρόταση: Ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Η χρήση φορολογικών, πιστωτικών η προπληρωμένων καρτών για τις συναλλαγές χτυπά καίρια την φοροδιαφυγή. Πρέπει όμως και να συνδεθεί με κίνητρα για εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες όπως ο μειωμένος Φ.Π.Α για τις συναλλαγές που γίνονται ηλεκτρονικά αλλά και άλλα φορολογικού χαρακτήρα κίνητρα που θα απευθύνονται στους καταναλωτές.

3η Πρόταση: Αποτύπωση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.
Σήμερα τα έσοδα από το Φ.Π.Α, είτε καθυστερούν είτε δεν αποδίδονται καθόλου. Η ηλεκτρονική αποτύπωση των συναλλαγών, σε πραγματικό χρόνο, δεν θα συνδέεται μόνο με το ΚΕΠΥΟ, πρέπει να συνδέεται και με κίνητρα και εκπτώσεις φόρου και για τον καταναλωτή και για τον έμπορο. Αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο περιορισμού της φοροδιαφυγής και διασφαλίζει άμεσα τα δημόσια έσοδα.

4η Πρόταση: Ευέλικτο σύστημα απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης.
Σήμερα πολλά πρόστιμα είναι ανείσπρακτα ενώ χιλιάδες υποθέσεις εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια. Όσοι φοροδιαφεύγουν έχουν τον τρόπο και τη δυνατότητα να κωλυσιεργούν την απόδοση δικαιοσύνης. Η ευελιξία και η ταχύτητα εκδίκασης των φορολογικών υποθέσεων, θα τερματίσει αυτή την πρακτική και θα αποτελέσει ένα μήνυμα προς την κοινωνία.

5η Πρόταση: Νέα σχέση εμπιστοσύνης Κράτους – Πολίτη.
Η σχέση εμπιστοσύνης, προϋποθέτει αξιοπιστία από την πλευρά του Κράτους. Αξιοπιστία σημαίνει ένα σύνολο σταθερών αρχών και κανόνων, ισονομία. Δεν σημαίνει πρακτικές, όπως η περαίωση που ουσιαστικά συνιστά φορολογική αμνηστεία και επιβράβευση των ασυνεπών.
Επιβάλλει όμως τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου, που θα λαμβάνει υπ΄ όψιν του τη συγκυρία και θα διευκολύνει τον πολίτη στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων του.

6η Πρόταση: Αποτελεσματικοί φορολογικοί έλεγχοι.
Δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου φορολογικών ελέγχων, με αυτονομία και ευρείες αρμοδιότητες και δυνατότητες. Αποτελεσματικοί φορολογικοί έλεγχοι χωρίς αναγκαίο εξοπλισμό, υποδομές και κίνητρα για τους υπαλλήλους δεν μπορεί να υπάρξουν.

Οφείλουμε να αντιληφθούμε όλοι, ότι η φοροδιαφυγή δεν θα αντιμετωπιστεί με όρους και πρακτικές του παρελθόντος. Η διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης, προϋποθέτει την αντιμετώπιση του προβλήματος με σύγχρονους όρους.