Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΧΥΤΑ: όσο δεν τους κλείνουμε, τόσο θα μας παραπέμπουν στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και θα πληρώνουμε

Η ιστορία έχει βάθος …χρόνου, αλλά ας την δούμε στο πιο πρόσφατο: Το 2005, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των παράνομων ΧΥΤΑ, που τότε ήταν μερικές εκατοντάδες (για να μην πούμε καμιά χιλιάδα).
Από τότε πέρασαν 8 χρόνια και οι προσπάθειες να μπει μια τάξη δεν έχουν ευοδωθεί, πράγμα που σημαίνει πως ήρθε η ώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει μέτρα, αφού οι εδώ υπεύθυνοι δεν έχουν καταφέρει να βάλουν σειρά.
Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου τη χώρα μας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή αυτή δεν έχει εφαρμόσει την προηγούμενη απόφαση, σχετικά με τους μη νόμιμους ΧΥΤΑ. Κάνει όμως και κάτι ακόμη: όταν δεν γίνεται κάτι εκτός του ότι σε ξαναστέλνουν στα δικαστήρια σου ρίχνουν και μια χρηματική ποινή.
Περισσεύουν που περισσεύουν τα φράγκα, έρχονται και τα εξτρά πρόστιμα.
Η νέα ταρίφα που προτάθηκε; Κρατηθείτε!

Ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από τη δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου, μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί με την απόφαση, καθώς και κατ’ αποκοπή προστίμο υπολογιζόμενο βάσει ποσού 7.786 ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση μέχρι την ημέρα συμμόρφωσης ή την ημέρα έκδοσης της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου.
Σύνολο μέχρι να λυθεί το θέμα; Μόλις 78.979 ευρώ (ούτε 79 χιλιάρικα δηλαδή!) τη μέρα, για εκάστη ημέρα.