Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υποχρεωτικά φορολογικές δηλώσεις και οι νέοι 18 ετών

Υπόχρεοι απόκτησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι από φέτος εκατοντάδες χιλιάδες νέοι 18 ετών και άνω, πολλοί εκ των οποίων είναι ακόμη μαθητές Λυκείου ή φοιτητές.
Οι περισσότεροι απ΄ αυτούς τους νέους, οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα και συντηρούνται από τους γονείς τους, κινδυνεύουν μάλιστα να βρεθούν υπόχρεοι καταβολής φόρου ύψους τουλάχιστον 75 ευρώ ή να εμπλακούν με την ανίκητη γραφειοκρατία των ΔΟΥ και να ταλαιπωρηθούν αφάνταστα για να γλιτώσουν το φόρο αυτό, αν……το Υπουργείο Οικονομικών δεν μεριμνήσει να τους απαλλάξει άμεσα από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία για κάθε φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει φορολογική δήλωση.

Όλοι οι νέοι που έχουν κλείσει τα 18 τους χρόνια, ακόμη κι όσοι είναι μαθητές Λυκείου, υποχρεούνται κατ’ αρχάς να προσέλθουν εντός των προσεχών εβδομάδων στις αρμόδιες ΔΟΥ για να παραλάβουν ΑΦΜ.

Είναι δε υποχρεωμένοι να πάρουν ΑΦΜ σύντομα, καθώς φέτος, μέχρι το τέλος Ιουνίου, υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις.