Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου το ΔΣ του ΟΠΑΚΜ Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, στις 19.30, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης ή μη για ψήφιση-διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους για πληρωμή οφειλών του Νομικού Προσώπου
2. Λήψη απόφασης για ψήφιση –διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Νομικού Πρόσωπου
3. Λήψη απόφασης ή μη για έγκριση προμηθειών οικονομικού έτους 2013 του Νομικού Προσώπου
4. Λήψη απόφασης ή μη για έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και fax σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
5. Λήψη απόφασης ή μη για εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου