Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει σήμερα στις 14.00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη στις 14.00, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα:
1 -Έγκριση ή μη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 -Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) της Καθρέπτη Ζωής του Αστερίου στην Τ.Κ.Βρυσακίου Δ.Αλεξάνδρειας.

3 -Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) του Ζουλούμη Γεωργίου του Αντωνίου  στην Τ.Κ.Αγκαθιάς  Δ.Αλεξάνδρειας.
4 -Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της  Αντωνοπούλου Γεωργίας του Δημητρίου στην Τ.Κ.Καβασίλων Δ.Αλεξάνδρειας.
5 -Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) του Χατζόπουλου Θωμά του Ιωάννη στην Τ.Κ.Ξεχασμένης Δ.Αλεξάνδρειας.
6 -Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) της Πιπέρκου Λουλούδας του Κων/νου  στην Τ.Κ.Νησίου Δ.Αλεξάνδρειας.
7 -Λήψη  απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ) της Παύλου Ανθής του Γεωργίου στην Τ.Κ.Βρυσακίου Δ.Αλεξάνδρειας.
8 -Λήψη  απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της εταιρίας «ΛΑΧΑΝΗ-ΓΙΑΝΤΣΙΔΙΩΤΗ Ο.Ε.», στον οικισμό Παλαιοχωρίου Τ.Κ.Λιανοβεργίου Δ.Αλεξάνδρειας
9 -Λήψη  απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της Μαντζίλα Καλλιόπης του Χριστόδουλου στην Τ.Κ.Καβασίλων Δ.Αλεξάνδρειας.
10 -Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του Δαλιγκάρου Δημοσθένη του Θεόδωρου  στην Τ.Κ.Νησίου Δ.Αλεξάνδρειας.
11 -Λήψη απόφασης για χορήγηση ή παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της Δάρλα Ελένης του Στεφάνου στην Τ.Κ. Νησίου Δ.Αλεξάνδρειας.