Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης ως εκπρόσωπος της Βουλής σε ειδική συνεδρίαση για το Αστικό Δίκαιο των χωρών της Ε.Ε.

Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης στη Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου και θέμα “Το Αστικό Δίκαιο και η Δικαιοσύνη: Απολαμβάνουν οι πολίτες της Ε.Ε. την ελεύθερη διακίνηση;”
Στη συνεδρίαση, εκτός από τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, έλαβαν μέρος 13 βουλευτές από 10 εθνικά Κοινοβούλια, ανώτατα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και πλήθος ευρωπαίων ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Klaus-Heiner Lehner (Γερμανία, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), ο Προεδρεύων στο Συμβούλιο Υπουργών, Υπουργός Δικαιοσύνης και Ισότητας της Ιρλανδίας κ. Alan Shatter, ο οποίος ανακοίνωσε τις προτεραιότητες και το σχεδιασμό της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου για τον τομέα του αστικού δικαίου και ο Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ. Koen Lenaerts που ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με το αστικό δίκαιο και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Κατά τη διάρκεια της ολοήμερης συνεδρίασης ο κ. Τσαβδαρίδης είχε και με την ιδιότητα του νομικού την ευκαιρία να καταθέσει την εμπειρία του από την εθνική διαχείριση των συγκεκριμένων θεμάτων και να ανταλλάξει απόψεις με τους συναδέλφους του Ευρωβουλευτές αλλά και με τους συμμετέχοντες εμπειρογνώμονες για τα προβλήματα αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές σε πληθώρα καθημερινών θεμάτων αστικού δικαίου, που ωστόσο μένει να εξειδικευθούν και να ρυθμιστούν στο πλαίσιο της εύρυθμης και ουσιαστικής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν :
–    οι υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην κατεύθυνση της θέσπισης ενός κώδικα για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
–    το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κ-μ της Ε.Ε.
–    η αντιμετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων στην Ε.Ε. (ανεπαρκείς αποζημιώσεις θυμάτων διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων, επιλογή δικαίου για αυτά, διευθέτηση περιουσιακού καθεστώτος συντρόφων)
–    αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.
–    έγγραφα προσωπικής κατάστασης και αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης σχετικά με αυτά.
–    ο ρόλος της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών
–    μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις
–    μελλοντικές προοπτικές της νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν αναδεικνύοντας τις υφιστάμενες πολλαπλές ιδιαιτερότητες στη διαχείριση των αστικών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάγκη για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού κώδικα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που θα μειώνει το κόστος και την ταλαιπωρία των Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα αστικού δικαίου και δικαιοσύνης.