Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξεκινούν άμεσα οι πρώτες αξιολογήσεις δομών των ΟΤΑ

Αρχίζουν οι αξιολογήσεις των δομών των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, ώστε να φτάσουμε σε μια μείωση της τάξης του 40% (σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση) στις οργανικές μονάδες – όπως είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε σύμφωνα με το Μνημόνιο. Αυτό πιθανόν θα δημιουργήσει δεξαμενή υπαλλήλων για διαθεσιμότητα, που θα προστεθούν στο προσωπικό που ήδη έχει τεθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας (ή όπως αλλιώς τα λένε).
Οι πρώτοι ΟΤΑ στους οποίους θα γίνουν οι αξιολογήσεις είναι αυτοί που οι δημοτικές ή περιφερειακές αρχές εξέφρασαν τη βούληση να ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα.
Οι πρώτοι Δήμοι και Περιφέρειες είναι οι ακόλουθοι:

Αθηναίων, Αμφιλοχίας, Εδεσσας, Θεσσαλονίκης, Καλλιθέας (Αττικής), Κω, Λαρισαίων, Λειβαδέων, Λίμνης Πλαστήρα, Σκύρου, Παιονίας και Καρδίτσας καθώς και οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. 

Η αξιολόγηση, σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί από κυβερνητικούς παράγοντες, θα αφορά επανεξέταση δομών, οργανισμών σε σχέση και με τα γενικά χαρακτηριστικά του προσωπικού και της κάθε υπηρεσίας. Παρόλα αυτά όμως αναμένονται να γίνουν και αλλαγές στις υπηρεσίες, καταργήσεις οργανικών θέσεων αλλά και ανακατανομή αρμοδιοτήτων.