Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: διαγωνισμός για είδη ελαιοχρωματισμού

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ -σχολείων) προκήρυξε ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
H αξία που έχει προϋπολογιστεί είναι τα 59.999,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν.Αντίστασης 42 την Τρίτη 26/02/2013 και ώρα 9.30π.μ. έως 10.30 π.μ.
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών(Αρ 10) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, τηλ.2333350144 και 2333350138