Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλογο-ιστορίες


Το σκάνδαλο δεν έγκειται στο γεγονός ότι το κρέας είναι αλογίσιο. Το πρόβλημα είναι στο ότι άλλο σου λένε πως τρως και τελικά άλλο τρως!
Γιατί σε κάποιες χώρες το κρέας του αλόγου θεωρείται εκλεκτό – αλλά ακολουθείται μια σειρά από διαδικασίες ως προς την υγιεινή, μέχρι να φτάσει στα πιάτα των καταναλωτών.

Πάντως σε τούτη ‘δω τη χώρα τον Ντορή ποτέ δεν τον είδαμε ως μεζέ. Μάλλον ως αχώριστο σύντροφο στα ζόρικα και στα όμορφα τον είχαμε…