Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε το ΟΚ για προσλήψεις σε Δήμους

Με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών επιτρέπει τελικά τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για συμβάσεις μίσθωσης έργου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Με βάση τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄256/31.12.2012) παρέχεται η δυνατότητα να μπορούν να συναφθούν έως 31-12-2013 και, εν συνεχεία να υλοποιηθούν, συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, βάσει αιτημάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων,…

…για τα οποία αιτήματά έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της 33/2006 ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου), όπως ισχύει, έως 31-12-2012.
Η ρύθμιση για τις συμβάσεις στους ΟΤΑ, κρίθηκε απαραίτητη, όπως τονίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε το 2012 στη χορήγηση εγκρίσεων πρόσληψης συμβασιούχων από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. Η καθυστέρηση ήταν απόρροια της διεξαγωγής δύο εθνικών εκλογών και των αντίστοιχων προεκλογικών περιόδων, κατά τις οποίες δεν επιτρέπονταν οι προσλήψεις ούτε οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (αποστολή αιτημάτων από τους φορείς, χορήγηση εγκρίσεων κ.λπ.).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ανοίγει έτσι ο δρόμος για να προκηρύξουν οι Δήμοι θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (8μηνες, 9μηνες, 10μηνες, 11μηνες) και συμβάσεις μίσθωσης έργου ενώ δίνεται η δυνατότητα προσλήψεων συμβασιούχων , με εποπτεία της διαδικασίας από τον ΑΣΕΠ.