Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει αρχές και φορείς για την λαθροϋλοτομία

Έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΚΑ κοινοποίησε χθες στους Δήμους όλης της χώρας η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ώστε να ενημερωθούν για τη λαθροϋλοτομία και την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Στο έγγραφο του υπουργείου (με ημερομηνία 21/12/2012, το οποίο έχει μια μεγάλη σειρά από παραλήπτες) γίνεται αναφορά-διαχωρισμός στις περιπτώσεις λαθροϋλοτομίας (π.χ. αν αυτή γίνεται για ιδιωτική χρήση, για εμπορία ή αν γίνεται με σκοπό τη μεταφορά της ξυλείας στο εξωτερικό), στους τρόπους μεταφοράς των ξύλων ενώ αναφέρονται επίσης τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί – περιοριστεί το φαινόμενο, το οποίο λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της ιδιαίτερα αυξημένης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στα δάση της χώρας μας (σε όσα απέμειναν τέλος πάντων).