Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το …καλό και το κακό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που υπογράφηκε σήμερα (με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3601/2007) έγινε αποδεχτή εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και ιδρύθηκε ένα νέο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία “Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο”.

Με τη σημερινή απόφαση το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εντάσσεται σε καθεστώς εξυγίανσης και ιδρύεται μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, με την επωνυμία “Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο”, στο οποίο μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της παλιάς τράπεζας.
Η νεοϊδρυθείσα τράπεζα, έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι και ο μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας. Η άδεια της παλιάς τράπεζας ανακλήθηκε και η παλιά τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.