Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τέλος για τα θεωρημένα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών

Από 1η Ιανουαρίου 2013 τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών αντικαθίστανται με Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών που απαιτούν μόνο τη σφραγίδα του ελεύθερου επαγγελματία και μία απλή αρίθμηση.
Αυτό αναφέρει ερμηνευτική εγκύκλιος του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ1004) και αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ελεύθερος επαγγελματίας παρέχει υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, από 1η Ιανουαρίου καταργεί το παλιό μπλοκ και αγοράζει από ένα βιβλιοπωλείο ένα νέο (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), στο οποίο χρειάζεται μόνο η σφραγίδα και μία απλή αρίθμηση (όχι θεώρηση από την εφορία).
Το παλιό μπλοκ (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) που είναι θεωρημένο μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο στην περίπτωση που παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες.
Κατά τα άλλα, όπως για παράδειγμα η παρακράτηση του φόρου (20%), ισχύουν όπως πριν.

ΠΗΓΗ: Πληροφοριοδότης