Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προσοχή: ανάκληση παιδικού πιάτου μελαμίνης

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων βάσει του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα» (δειγματοληψία και ανάλυση), και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, προέβη σε δειγματοληψία παιδικού πιάτου μελαμίνης και διαπίστωσε ότι η ειδική μετανάστευση μελαμίνης είναι μεγαλύτερη του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το παιδικό πιάτο με την εμπορική ονομασία «Παιδικό πιάτο μελαμίνης Tom and Jerry Zara Home kids» που εισάγεται από την επιχείρηση «ΖΑΡΑ ΗΟΜΕ ΕΛΛΑΣ» (Αθηνάς 33-37, Αθήνα).
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου του εν λόγω προϊόντος από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.