Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ποιοι εξελέγησαν χθες στις επιτροπές του Δήμου Αλεξάνδρειας

Τα μέλη των δυο Επιτροπών του Δήμου Αλεξάνδρειας – της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – είναι τα ακόλουθα (τα ονόματα παρατίθενται με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν εχθές στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Στην Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν ως:
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής:
1. Βασιλόπουλος Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Κωτούλας Χρήστος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Μητρόπουλος Ευάγγελος(σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Ματσούκας Αριστείδης(σύμβουλος πλειοψηφίας)
5. Μπούτσης Παναγιώτης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
6. Δριστάς Στέφανος(σύμβουλος μειοψηφίας)
7. Γκιόνογλου Χαράλαμπος (σύμβουλος μειοψηφίας)
8. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος,(σύμβουλος μειοψηφίας)


Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής:
1. Κιοσέογλου Ιερεμίας(σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Τζίλας Γεώργιος, (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος(σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης (σύμβουλος μειοψηφίας)
5. Ανεσίδης Νικόλαος(σύμβουλος μειοψηφίας)

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν ως:

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
1. Δ ιακόπουλος Κωνσταντίνος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Στεργιόπουλος Γρηγόριος(σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Γκιορτζής Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Τζίλας Γεώργιος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
5. Παπαδόπουλος Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
6. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης (σύμβουλος μειοψηφίας)
7. Ανεσίδης Νικόλαος (σύμβουλος μειοψηφίας)
8. Βουλγαροπούλου Μαρία (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
1. Κούτσιας Νικόλαος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Γκαβαρδίνας Νικόλαος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Γκιουρτζής Ιωάννης(σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Δριστάς Στέφανος (σύμβουλος μειοψηφίας)
5. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος (σύμβουλος μειοψηφίας)

Η θητεία των μελών των δυο επιτροπών, όπως και την μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας, λήγει στις 31 Αυγούστου του 2014.