Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 3, 2013)

Οιηματίας (ο) {οιματιών} 
(λογ.) πρόσωπο που υπερεκτιμά τον εαυτό του και συμπεριφέρεται αλαζονικά 
ΣΥΝ. αλαζόνας, καυχησιάρης, υπερόπτης, ΑΝΤ. μετριόφρων, ταπεινόφρων

[ΕΤΥΜ. μτγν < αρχ. Οίημα (βλ.λ. οἴηση) + παραγ. επιθ. -ίας πβ. κ. εγκλημα-τίας]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση 2006, σελίδα 1283