Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ημαθία: εξετάσεις για απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού τον Φεβρουάριο

Από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες καθώς και τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου.
Οι εξετάσεις (σε απλά θέματα) θα γίνουν την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, στις 08.30 στα εξής Δημοτικά Σχολεία:
– 14ο Δ.Σ. Βέροιας ( Απ. Παύλου 1-Βέροια)
– 1ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας (Ν. Ευαγγελά 12-Αλεξάνδρεια)
– 6ο Δ.Σ. Νάουσας (Κοκκίνου 17-Νάουσα)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν…

…να παρουσιαστούν με το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας στο Γραφείο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ( Μητροπόλεως 44 – 4ος όροφος – Βέροια ) το αργότερο έως και τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 και να καταθέσουν σχετική αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 86 για τη μόνιμη κατοικία τους.
Δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν σε περιοχή του Δήμου όπου ανήκει ένα από τα ανωτέρω Δημοτικά Σχολεία.

Στην παραπάνω διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί οι οποίοι:
α) Είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης.
β) Είναι εξ αυτών που έχει απορριφθεί η αίτηση για αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, αλλά έχει εγκριθεί η παραμονή τους στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Έντυπη αίτηση υπάρχει στο Γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 23310 – 24047, 26406