Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ευχαριστήριο του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ευχαριστεί τη μαθηματικό  Μαρία Αδαμοπούλου για την προσφορά μαθηματικών βιβλίων στην βιβλιοθήκη του Παραρτήματος.  
Οι προσφορές αυτές των συναδέλφων εμπλουτίζουν και κοσμούν την βιβλιοθήκη μας η οποία λειτουργεί ως δανειστική για τα μέλη μας και διαθέτει σημαντική συλλογή ελληνικών και ξένων εκδόσεων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Μιόγλου Στυλιανός

Ο Γεν. Γραμματέας Παντζαρτζίδης Αναστάσιος