Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ερώτηση Βεσυρόπουλου για συνταξιούχους του ΟΓΑ

Να εξαιρεθούν από τις διατάξεις των νόμων, που προβλέπουν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη, οι ασφαλισμένοι – γεννηθέντες του 1948 του ΟΓΑ, που είχαν σχεδόν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να συνταξιοδοτηθούν το 2013 αντί του 2015, πρότεινε προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, μαζί με συναδέλφους του Βουλευτές, ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας,  Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Ο κ. Βεσυρόπουλος, με Κοινοβουλευτική παρέμβαση, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό, έθεσε στη Βουλή, το θέμα της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, από τα 65 στα 67 έτη, για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Στην  ερώτηση του, ο Βουλευτής Ημαθίας, επισημαίνει ότι, οι παραπάνω ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, έχουν στην πλειοψηφία τους προκαταβάλει εισφορές τριών εξαμήνων εντός του 2012, προσδοκώντας, με το κλείσιμο των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, τη συνταξιοδότησή τους ενώ ορισμένοι, με την πεποίθηση, ότι θα συνταξιοδοτηθούν, δεν καλλιέργησαν τα χωράφια τους ή παρέδωσαν τα κτήματα που νοίκιαζαν στους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν καλλιεργήσιμη γη, άρα και έσοδα.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Μετά την ψήφιση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016» το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπου αυτά προβλέπονται, αυξάνονται κατά (2) έτη.
Κατόπιν, των ανωτέρω, οι ασφαλισμένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης με έτος γέννησης το 1948, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος το έτος 2015, δηλαδή στο 67ο  έτος της ηλικίας τους.
Πολλοί, από τους γεννηθέντες του έτους 1948 κατέβαλαν μέχρι τις 28/12/2012 την ασφαλιστική εισφορά του Β’ εξαμήνου του 2012, προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, με την ελπίδα ότι θα ελάμβαναν την πολυπόθητη σύνταξη.
Επιπλέον, τονίζεται πως πολλοί αγρότες αυτής της κατηγορίας, με την πεποίθηση πως ήρθε ο χρόνος συνταξιοδότησης, παρέδωσαν τα κτήματα, που νοίκιαζαν, στους ιδιοκτήτες. Ως αποτέλεσμα, δε διαθέτουν πλέον καλλιεργήσιμη γη για τη νέα χρονιά, πράγμα που τους ζημιώνει οικονομικά.
Ενόψει, των ρυθμίσεων των ανωτέρω προβλημάτων, που έχουν προκύψει, προτείνεται ο γεννηθέντες του έτους 1948 να εξαιρεθούν από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν. 4093/ 2012 και Ν. 4046/ 2012 και να συνταξιοδοτηθούν το έτος 2013, καθότι οι συγκεκριμένοι ευρέθησαν απροετοίμαστοι και απληροφόρητοι για τη ξαφνική αλλαγή της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να πληρώσουν περαιτέρω εισφορές.
Επίσης, ετέρα κατηγορία ασφαλισμένων του ΟΓΑ, είχε πραγματοποιήσει περίοδο ασφάλισης σε φορείς άλλων κρατών, στα οποία προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος πριν την συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός,
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να δοθεί λύση στο ανωτέρω πρόβλημα;