Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Επίσημη "πρώτη" για τους επιτρόπους στις Τράπεζες


Αναλαμβάνουν σήμερα και επισήμως, καθήκοντα στις τράπεζες οι ελεγκτικές εταιρείες-επίτροποι, οι οποίες θα παρακολουθούν τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν καταθέσει τα πιστωτικά ιδρύματα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα της Ελλάδος και θα συντάσσουν ανά τρίμηνο σχετικές απολογιστικές εκθέσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την εποπτεία της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank έχει αναλάβει η Grant Thorton, η KPMG έχει αναλάβει την Τράπεζα Πειραιώς και η Mazars την Alpha Bank. Η αμοιβή των επιτρόπων θα προέρχεται από την τράπεζα που ελέγχουν και θα κυμαίνεται περί των 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι επίτροποι θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες λειτουργικές πληροφορίες, θα έχουν λόγο σε θέματα πιστωτικής πολιτικής και θα εξετάζουν την πορεία των δαπανών και των αμοιβών κάθε τράπεζας. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, οι επίτροποι θα μπορούν να αξιολογούν ακόμη και την ποιότητα των βασικών μετόχων μίας τράπεζας, θέτοντας και περιορισμούς στην συμμετοχή τους στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.


Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ