Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων: τι ακριβώς θα παρέχουν (σύμφωνα με το υπουργείο)

Τα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων θα καλύψουν το όποιο κενό παρατηρείται από τις συγχωνεύσεις των εφοριών αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. Όπως διευκρινίζει το υπουργείο οι πολίτες θα μπορούν μέσω των γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουμένων να διεκπεραιώνουν πλέον τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες:
– Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους

– Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους, δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών, δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων,  αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες, δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων.
– Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες
– Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
– Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα
– Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.
Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει επίσης ότι η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες. Παράλληλα σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται στα Κ.Ε.Π καθώς και μέσω διαδικτύου TAXISnet.
ΑΜΠΕ