Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Βάζουν λουκέτο στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξάνδρειας ;;;;

Είναι το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Παρασκευής.

Συνεδριάζει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, στις 13.00, το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.
Τα θέματα είναι σημαντικά – σημαντικότατα, αφού το Δ.Σ. θα κληθεί μεταξύ άλλων να πάρει απόφαση για το αν θα μπει λουκέτο σε δομές του Δήμου που προσφέρουν πολλά.
Δείτε τα θέματα:
1.Λήψη απόφασης ή μη για έκδοση δύο(2) εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2012” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στα πλαίσια των υπ΄αρίθ.1034/19-06-2012 και 1035/19-06-2012 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2.Λήψη απόφασης ή μη για κατάργηση παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η σε: Τοπική Κοινότητα(Τ.Κ) Τρικάλων Δήμου Αλεξάνδρειας, Τ.Κ. Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας, Τ.Κ. Παλαιόχωρας Δήμου Αλεξάνδρειας, Τ.Κ. Κορυφής Δήμου Αλεξάνδρειας, Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας και παράρτημα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας επί της οδού Μακεδονομάχων.
3.Λήψη απόφασης ή μη για ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.