Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον (γαλλικό) ρεπορτάζ…


…γιατί τα δικά μας κανάλια τέτοια πράγματα δύσκολα να παίξουν!
Αφορά τα Μεταλλεία στη Χαλκιδική.