Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Deutsche Bank: κοίτασμα φυσικού αερίου (νότια της Κρήτης) αξίας 427 δις!!

Το καθαρό κέρδος για τη χώρα, εκτιμά η έκθεση, μπορεί να φτάσει τα 214 δισ. ευρώ

Κοιτάσματα φυσικού αερίου που η αξία τους ξεπερνά τα 427 δισ. ευρώ υπάρχουν, σύμφωνα με την Deutsche Bank, νοτίως της Κρήτης. 
Την αποκάλυψη έκανε το Capital.gr που όπως υποστηρίζει, έκθεση της γερμανικής τράπεζας μιλάει για γεωλογικές έρευνες που αν επαληθευτούν, θα «χαρίσουν» στην Ελλάδα σημαντικά κέρδη από την ύπαρξη υδρογονανθράκων στο υπέδαφός της.
Το καθαρό κέρδος για τη χώρα, εκτιμά η έκθεση, μπορεί να φτάσει τα 214 δισ. ευρώ – ή στο 107% του σημερινού Ακαθάριστού Εγχώριου Προϊόντος. 
Ωστόσο, η τράπεζα διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις για τις γεωλογικές έρευνες και αναμένει τα αποτελέσματα των σεισμολογικών ερευνών που θα ανακοινωθούν στα μέσα του 2013.

Αν όντως επαληθευτούν οι γεωλογικές έρευνες και δεδομένου ότι το 25% των εσόδων θα δαπανηθεί στην εξόρυξη και ένα ακόμα 25% στο κέρδος της εταιρείας που θα αναλάβει τις εργασίες, η Ελλάδα θα μπορεί να κερδίσει σημαντικά ποσά. Τα έσοδα θα αρχίσουν να εισρέουν περίπου το 2020 οπότε και έχει τεθεί ο στόχος της μείωσης του ελληνικού χρέους στο 120% του ΑΕΠ.
Ένα τέτοιο κοίτασμα στην περιοχή της Ελλάδας θα κατατάξει τη χώρα στην 15η μεγαλύτερη κάτοχο σε κοιτάσματα φυσικού αερίου και δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.