Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ώρες αποφάσεων

Αν αφήσουμε εκτός συζήτησης το τεράστιο χρέος που θα αφήσουμε κληρονομιά στις ερχόμενες γενιές, και σκεφτούμε πως ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ανέφερε πως “θα χρειαστούν δεκαετίες για να ανακάμψει η Ελλάδα” (τις υπολογίζει σε δυο), τότε είναι πλέον καιρός οι Έλληνες να αναρωτηθούμε & να αποφασίσουμε
1) τι θα κάνουμε με αυτούς που μας έφεραν μέχρι εδώ,
2) για το μελλοντικό πολιτικό προσωπικό της χώρας και
3) κυρίως για τις δομικές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο σύστημα της χώρας (πχ. θητείες και χρόνιες παραμονές σε πόστα ευθύνης, τιμωρίες για καταχρήσεις), ώστε άχρηστοι τύποι με παρόμοιες “ικανότητες” να μην ξανακάτσουν σε καρέκλες ευθύνης.

Ίσως να είναι υπερβολικός ο πρόεδρος ως προς τον χρόνο ανάνηψης, αλλά το σίγουρο είναι πως το διαπλεκόμενο και διεφθαρμένο πολιτικό και επιχειρηματικό σύστημα θα πρέπει να κλείσει άμεσα τον κύκλο της παρασιτικής του ζωής…