Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σε ιδρύματα ψάρια που κατασχέθηκαν στη Νέα Μηχανιώνα

Στην κατάσχεση 100 κιλών ψαριών, που δεν είχαν το προβλεπόμενο -βάσει νόμου- μέγεθος, προχώρησαν στη διάρκεια της νύχτας, οι λιμενικές αρχές στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη.

Τα αλιεύματα (κολιοί, σαφρίδια και μουσμούλια) που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης από φορτηγό όχημα-ψυγείο, θα διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.