Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Π.Ε. Ημαθίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας όπως έχει υποχρέωση από το νόμο (άρθρο 106 του ν.4070/12), δημοσίευσε πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καραπαναγιωτίδη, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι την 31/1/2013.
Το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες, και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, θα
προσδιορισθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (σύµφωνα µε το άρθρο 106 σε συνδυασµό µε το άρθρο 85 του Ν. 4070/2012), που θα εκδοθεί µετά το πέρας της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου.

Διαβάστε λεπτομέρειες ΕΔΩ, στον ιστότοπο της Π.Ε. Ημαθίας.