Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αναβαθμιστήκαμε!

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας προχώρησε ο γνωστός πλέον στη χώρα μαςοίκος Standard & Poor’s.

Μας …αναβάθμισε (ως προς τηνμακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση)από «SD» (selective default) σε “Β-“.

Επίσης, αναβαθμίστηκε και ηβραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της χώρας: σε «B» από «SD», ενώ η προοπτική για το μέλλον παραμένει σταθερή.

Να σημειωθεί πως – σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και προβλέψεις – η ανεργία της στιγμή αυτή στη χώρα ανέρχεται στο 25%, το ΑΕΠ για το 2012 αναμένεται να έχει πτώση της τάξης του 6,5% ενώ για το 2013 πτώση που θα …περιοριστεί στο 4,5%.