Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Άρειος Πάγος: να πληρωθεί το ΕΕΤΗΔΕ γιατί τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων

Αναστέλλεται, μέχρι 22 Μαρτίου 2013, η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που είχε κρίνει την είσπραξή του αντισυνταγματική και παράνομη.
Κανονικά θα πληρώνεται το χαράτσι, μαζί με τον λογαριασμό του ρεύματος.

Ακολουθώντας την απόφαση αρ. 1972/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας (που “δικαίωνε” ΔΕΗ και υπουργείο Οικονομικών) το τριμελές συμβούλιο του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αίτηση του υπουργείου Οικονομικών για αναστολή της απόφασης του Πρωτοδικείου της Αθήνας, η οποία έκρινε παράνομη την είσπραξη του ειδικού τέλους μέσω της ΔΕΗ. Έτσι, η Επιχείρηση θα συνεχίσει να εισπράττει το τέλος μέσω των λογαριασμών ρεύματος, ωστόσο δεν θα μπορεί να κόβει το ρεύμα σε όσους δεν το πληρώνουν.
Έτσι αναστέλλεται η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκρινε αντισυνταγματική και παράνομη την είσπραξη του τέλους ακινήτων (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών-ΕΕΤΗΔΕ), μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Οι τρεις αρεοπαγίτες (Παναγιώτης Ρουμπής, Γεώργιος Σακκάς και Δήμητρα Υφαντή) έκριναν ότι από την εφαρμογή της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου με την οποία η ΔΕΗ υποχρεώνεται να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, «αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 Ν. 4021/2011, θα προκύψει κίνδυνος βλάβης για το Ελληνικό Δημόσιο ως αληθινό δικαιούχο και τη ΔΕΗ ΑΕ ως μη δικαιούχο διάδικο, η αποκατάσταση της οποίας δεν θα είναι ευχερής, αφού με την μη άμεση απόδοση του ΕΕΤΗΔΕ, μέσω της ΔΕΗ, τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας από ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ τόσο για το 2012 όσο και για το 2013».
Να σημειωθεί πως οι σύμβουλοι Επικρατείας έχουν ακυρώσει την υπ’ αριθμ. 1211/2011 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών (που επιβάλλει το τέλος) κατά το σκέλος εκείνο, που προβλέπει τη διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος σε όποιον δεν πληρώνει το ΕΕΤΗΔΕ.
Η απόφαση αυτή του τριμελούς συμβουλίου του Αρείου Πάγου ισχύει μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αίτησης του κ. Στουρνάρα, που ζητάει να αναιρεθεί η πρωτόδικη απόφαση. Η αίτηση αυτή θα συζητηθεί στον Αρειο Πάγο στις 22 Μαρτίου 2013.