Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Άλλη μια …επιτυχία που θα πρέπει να πανηγυρίσουμε;


Θα προταθούν μεσοσταθμικές αυξήσεις μόλις 13%!

Δηλαδή, το ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν δέχθηκε να προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τους παραλογισμούς της ΔΕΗ είναι επιτυχία;
Γιατί ούτως ή άλλως, αν δεν γίνουν τώρα οι αυξήσεις, αυτές θα έρθουν σε 6 μήνες από σήμερα, και μάλιστα με δόσεις.
Μια τώρα, μια γύρω στο Μάρτιο και μια τελευταία δόση τον Ιούλιο, όταν θα “απελευθερωθεί” πλήρως το θέμα των τιμολογίων της ΔΕΗ.

και μια και το έφερε η κουβέντα, με τα ύδατα που σήμερα ελέγχει η ΔΕΗ τι θα γίνει στο (άμεσο) μέλλον;;;