Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σχέδιο για ρύθμιση ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ τύπων δανείων

Τώρα, γιατί γίνονται ρυθμίσεις που δεν έχουν νόημα (αφού ουδείς έχει να πληρώσει), γιατί το όριο είναι τα 25.000 και το εισόδημα θα πρέπει να έχει μειωθεί ντε και καλά 35% από πρόπερσι, γιατί συμπεριλαμβάνει μόνο ενυπόθηκα καταναλωτικά (που είναι τα λιγότερα), γιατί γίνονται ρυθμίσεις με τράπεζες που στην ουσία – και μετά από όσα λεφτά πήραν και θα πάρουν – θα έπρεπε να είναι ΗΔΗ κρατικές, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί.
Μήπως θα έπρεπε να υπαχθούν όλα τα δάνεια σε ένα καθεστώς, να δοθεί μια ολική ΠΟΛΥΕΤΗΣ παράταση που θα σχετίζεται με τις κατασχέσεις αλλά και να γίνει μια ρύθμιση για όλο τον κόσμο;;

Σε κατάθεση νόμου που με τον οποίο θα ρυθμίζονται στεγαστικά και ενυπόθηκα καταναλωτικά δάνεια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών προχωρά η Κυβέρνηση.
Το σχέδιο που είναι υπό επεξεργασία θα συμπεριλαμβάνει στα βασικά του μέρη περίοδο χάριτος μέχρι τέσσερα χρόνια, επιτόκιο 1,5% καθώς και μηνιαία δόση κάτω από 200 ευρώ.
Η ρύθμιση θα αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν εργάζονται με μπλοκάκια παροχής, το οικογενειακό εισόδημα των οποίων θα πρέπει να είναι έως 25.000 ευρώ και να έχει μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2010 τουλάχιστον κατά 35%.

Κατά την περίοδο χάριτος ο δανειολήπτης θα πληρώνει μόνο τόκους του δανείου με όριο το 30% του εισοδήματός του. Σε περίπτωση που η δόση υπερβαίνει το ποσοστό αυτό θα είναι χαμηλότερη.
Στη ρύθμιση εντάσσεται η πρώτη κατοικία, η αντικειμενική αξίας της οποίας για μισθωτούς και συνταξιούχους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους τις 200.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι στην προωθούμενη ρύθμιση εντάσσονται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια όπως άνεργοι, ανάπηροι και πολύτεκνοι, ενώ οι άνεργοι κατά την περίοδο χάριτος δεν θα καταβάλλουν δόση.
Επίσης, η προωθούμενη ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αναστολής πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2013. Παράλληλα σχεδιάζεται η τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Στο πλαίσιο αυτό θα αρκεί η σύμφωνη γνώμη του 51% των πιστωτικών ιδρυμάτων και όχι του 100% αυτών που απαιτούνταν μέχρι σήμερα.
Επιπλέον την ημέρα που θα καθορίζεται η δικάσιμος ο δανειολήπτης θα ξεκινά να καταβάλλει ελάχιστο ποσό το οποίο θα είναι στο 10% της προηγούμενης δόσης που είχε ορισθεί με την τράπεζα με ελάχιστη δόση τα 40 ευρώ το μήνα και το ποσό θα μετρά για το κεφάλαιο. Παράλληλα καταργείται ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ με τη μορφή που ισχύει σήμερα.
Στις προωθούμενες αλλαγές εντάσσεται και η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με προγράμματα που θα βγάλει η κάθε τράπεζα.