Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συντάξεις ΟΓΑ: στις 3 Δεκεμβρίου η σύνταξη του μήνα (μαζί με το τελευταίο – ελέω Μνημονίων) Δώρο Χριστουγέννων


Προσοχή: αύριο λήγει και η προθεσμία για την απογραφή των συνταξιούχων!!

Από τη διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώθηκε πως η σύνταξη μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί σε 784.797 συνταξιούχους του Οργανισμού (με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ. που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων) την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012.
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2012 και το Δώρο Χριστουγέννων ανέρχεται σε 678.198.104,24 ευρώ.
Επίσης υπενθυμίζεται από τον ΟΓΑ πως η καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012. Παράταση δεν θα δοθεί λόγω δεσμευτικών ημερομηνιών τεχνικής ολοκλήρωσης της καταγραφής. Για τη διευκόλυνση της καταγραφής των συνταξιούχων,

…που δεν έχουν παραλάβει την ενημερωτική επιστολή υπάρχει διαδικτυακή εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) «Εκτύπωση Ενημερωτικής Επιστολής Καταγραφής Παρουσίας Συνταξιούχων», μέσω της οποίας οι συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώσουν την επιστολή καταχωρώντας τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ) και τον ΑΜΚΑ.

Για τους συνταξιούχους, που στην ενημερωτική επιστολή δεν είναι συμπληρωμένος ο ΑΦΜ ή ο ΑΦΜ είναι λανθασμένος, υπάρχει διαδικτυακή εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ, «Δήλωση ΑΦΜ για συνταξιούχους προς καταγραφή», μέσω της οποίας μπορούν να καταχωρήσουν το σωστό ΑΦΜ και να εκτυπώσουν την επιστολή. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα πρέπει να καταγραφούν άμεσα (στα ΕΛ.ΤΑ. ή στην Τράπεζα που έχουν ανοίξει λογαριασμό πίστωσης της σύνταξης) διότι σε όσους δεν καταγραφούν θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης από το μήνα Ιανουάριο 2013.