Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας: ανοιχτή πρόσκληση προς τους δυνητικούς δικαιούχους

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 14 Νοεμβρίου
Οι δικαιούχοι θα καθοριστούν από Επιτροπή, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων
Ενόψει της λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο Δήμος Αλεξάνδρειας, με ανοιχτή πρόσκληση που εξέδωσε την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, να υποβάλλουν αίτηση για να κριθούν δικαιούχοι και να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Προγραμμάτων), που λειτουργεί στο κτήριο του Συμβουλευτικού Σταθμού Αλεξάνδρειας (οδός Παπάγου 25, έναντι της ΔΕΗ), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από ώρες 09.00 έως 13.00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23333-50116 και 23330-53045 (κα. Ευαγγελία Ραφαηλίδου).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι Έλληνες, Ομογενείς, καθώς και Αλλοδαποί (με άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο), οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού.
Βασικό κριτήριο για την ένταξη, ….

…μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», που αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Η εξέταση της συνδρομής των παραπάνω κριτηρίων, θα γίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι.
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσκληση του Δήμου, «σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να έχουν κριθεί οι πρώτοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για να λάβουν τις παροχές του πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων. Εξυπακούεται ότι όσες αιτήσεις υποβληθούν πέραν της 30ης Νοεμβρίου, θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο που θα οριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης».
Ολόκληρο το κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης του Δήμου Αλεξάνδρειας προς τους δυνητικούς δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά όπως και τα ονόματα των δικαιούχων, είναι απόρρητα και εξουσιοδοτημένοι να τα διαχειρίζονται είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.
Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά από έλεγχο και αξιολόγηση των αιτήσεων από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα καθορίζει (με απόφασή της, που δεν θα δημοσιεύεται), τους τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Επίσης, η Επιτροπή προβλέπεται να επανεξετάζει κάθε εξάμηνο τα δικαιολογητικά των δικαιούχων, για να διαπιστώνει εάν μεταβλήθηκε ή όχι η συνδρομή των προϋποθέσεων βάσει των οποίων κρίθηκαν ως δικαιούχοι, ώστε ανάλογα να συνεχίζεται ή να διακόπτεται η παροχή προς αυτούς των ειδών του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Οι δωρεάν παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου προς τους δικαιούχους μπορούν να περιλαμβάνουν:
-τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας,
-είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας,
-είδη βρεφικής ανάπτυξης,
-νωπά τρόφιμα (εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις),
-είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού.
Τα παραπάνω είδη θα προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, θα είναι δυνατή η προμήθειά τους με δαπάνη του Δήμου, εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. 
Σημειώνεται ότι οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, θα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης, ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες των ειδών και προϊόντων σε συνάρτηση με τον αριθμό των δικαιούχων.

Ήδη από τον Δήμο Αλεξάνδρειας γίνονται ενέργειες προς χορηγούς και δωρητές για να ξεκινήσει η συγκέντρωση -σε πρώτη φάση- τυποποιημένων τροφίμων μακράς διάρκειας