Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξάνδρειας: έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης

Προτάθηκε ως τόπος στέγασής του το κτήριο που βρίσκονταν παλιά οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Γεωργίας – θα γίνει αίτημα στην Περιφέρεια.
Στόχος να λειτουργήσει το Παντοπωλείο πριν τα Χριστούγεννα

Το πρώτο βήμα για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στο δήμο Αλεξάνδρειας, έγινε με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας, μετά από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής, Γιάννη Γκιουρτζή.
Από τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που ορίστηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στη συνεδρίαση συμμετείχαν η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Όλγα Μοσχοπούλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρήστος Κωτούλας, Ιερεμίας Κιοσέογλου, Δημήτρης Γκιορτζής, Τάσος Τασιόπουλος και Γιώργος Σπυρίδης, η κοινωνική λειτουργός του δήμου Αναστασία Γιοβανοπούλου, καθώς και η Ευαγγελία Ραφαηλίδου, ψυχολόγος του δήμου, που εκτελεί τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.
Σύμφωνα με κανονισμό που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας, η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου εποπτεύει τη λειτουργία του, καθορίζει τους δικαιούχους με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ελέγχει την ποιότητα και υγιεινή των προϊόντων που διατίθενται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Το κτήριο όπου στέγαζε μέχρι πρότινος τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Γεωργίας Ημαθίας, στην Αλεξάνδρεια, πρότεινε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης ως καταλληλότερο για να στεγαστεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου. «Πρόκειται για δύο αίθουσες, εμβαδού 80 τ.μ. περίπου, που είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν, μετά από βάψιμο και καθαρισμό, να χρησιμοποιηθούν για πρατήριο και αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου», είπε ο κ. Γ. Γκιουρτζής και ανέφερε ότι έγινε ήδη προφορικά πρόταση στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας για την παραχώρηση των αιθουσών στο δήμο Αλεξάνδρειας, την οποία και απεδέχθη.
Ιδιοκτήτης του κτηρίου, όπως και των υπολοίπων που βρίσκονται στο χώρο της πρώην Υ.Ε.Β. Αλεξάνδρειας, είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο, εδώ και δεκαετίες, έχει παραχωρήσει τη χρήση τους στη Νομαρχία Ημαθίας.
Με σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής, αποφασίστηκε να υποβληθεί άμεσα από το δήμο αίτημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την παραχώρηση της χρήσης των αιθουσών.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπως ο εξοπλισμός, τα είδη που μπορεί να παρέχει, το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του, οι τρόποι και τα μέσα ενεργοποίησης δωρητών και χορηγών, η συμμετοχή εθελοντών, η συνεργασία του δήμου με τα σχολεία, την εκκλησία, τον εμπορικό σύλλογο και άλλους τοπικούς φορείς, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και τα θέματα προβολής και δημοσιότητας.
Αντικείμενο συζήτησης απετέλεσαν, επίσης, τα κριτήρια και το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων. Μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμούς για το πώς μπορούν να υπερκεραστούν οι «τυπικές» προϋποθέσεις που αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που μεταξύ άλλων προβλέπει την υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, σε σχέση με την εξακρίβωση της απορίας των δικαιούχων κι ακόμη της προσέγγισης όλων όσοι, ενώ έχουν πραγματικά ανάγκη στήριξης, δεν θα επιθυμούσαν να καταθέσουν αίτηση και να γνωστοποιήσουν το πρόβλημά τους.
Το ουσιαστικό αποτέλεσμα της συνεδρίασης, είναι ότι υπάρχει η βούληση του προέδρου και όλων των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης, να συνεργαστούν από κοινού ώστε άμεσα να εξασφαλιστούν, μέσω δωρητών και χορηγών, τα βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων, που θα αποτελέσουν το αρχικό απόθεμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με στόχο να διατεθούν σε άπορες οικογένειες του δήμου πριν από τα φετινά Χριστούγεννα.

Τις επόμενες μέρες, αναμένεται να εκδοθούν από το δήμο ανακοινώσεις για τη συγκέντρωση τροφίμων και οδηγίες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.