Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΦΕΤ: ενημερωτική συνάντηση με εθελοντές εκπαιδευτές για την κατάρτιση εθελοντών χειριστών τροφίμων σε φορείς που παρέχουν συσσίτια ή/και λειτουργούν κοινωνικά παντοπωλεία

Σήμερα Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΦΕΤ ενημερωτική συνάντηση με εθελοντές εκπαιδευτές για την κατάρτιση εθελοντών χειριστών τροφίμων σε φορείς που παρέχουν συσσίτια ή / και λειτουργούν κοινωνικά παντοπωλεία.

Ως γνωστόν ο ΕΦΕΤ, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των συνανθρώπων μας που τρέφονται καθημερινά σε συσσίτια, με δική του πρωτοβουλία, ήρθε σε επαφή με φορείς που εμπλέκονται στη διακίνηση τροφίμων ή στην παραγωγή / διάθεση γευμάτων μέσω συσσιτίων με σκοπό να συνδράμει στην εξασφάλιση της παροχής ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων στους συνανθρώπους μας που απευθύνονται λόγω ανάγκης σε συσσίτια.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας του ΕΦΕΤ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για εθελοντές – χειριστές τροφίμων και υπευθύνους σε συσσίτια απόρων, συγκροτείται Μητρώο εθελοντών εκπαιδευτών από εκπαιδευτές εγγεγραμμένους στα Μητρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ καθώς και εθελοντές από το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στον ΕΦΕΤ για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ή / και διαχείριση τροφίμων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Για το σκοπό αυτό έχει ήδη παραχθεί στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό από τον ΕΦΕΤ που είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευτές και τους φορείς παροχής συσσιτίων. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων έτσι ώστε, εφόσον συμμετέχουν σε διαδικασίες διαχείρισης τροφίμων (παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση κλπ) και οργάνωσης συσσιτίων, να είναι σε θέση να το κάνουν συντονισμένα και με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει κινδύνους για τα τρόφιμα και τους καταναλωτές.
Στη συνάντηση οι παριστάμενοι ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενώ δόθηκαν διευκρινήσεις και κατευθύνσεις στους εθελοντές εκπαιδευτές.