Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας την Κυριακή

Από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έγινε γνωστό ότι την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 λόγω τεχνικών εργασιών που θα πραγματοποιήσει η Επιχείρηση, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις εξής περιοχές του δήμου Αλεξάνδρειας:
Από ώρα 07.30 μέχρι 14.00: Δ.Δ. Λουτρού, Καμποχωρίου, Επισκοπής, Καλοχωρίου, Κεφαλοχωρίου, Ραψομανίκης, Ξεχασμένης, Καβάσιλας, Ι. Μονή Αγ. Κυριακής και λοιπά εργοστάσια, χοιροστάσια, αρδευτικά, βουστάσια, φωτοβολταϊκά που ανήκουν στις παραπάνω περιοχές.
Από ώρα 08.30 μέχρι 14.30: Δ.Δ. Κυψέλης, Εργοστάσιο Καρανάσιου (περιοχή Νησέλι), Εκκοκιστήρια Ουσουλτζόγλου και σε όλες τις βιοτεχνίες, βουστάσια και αρδευτικά που ανήκουν στις παραπάνω περιοχές.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Για αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν ρεύμα.
Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγού ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.