Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απογραφή συνταξιούχων ΟΑΕΕ: Ξεκίνησε σήμερα, μέχρι 31/12 η τελευταία ημέρα

Ξεκίνησε σήμερα η απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (OAEE).
Η απογραφή είναι υποχρεωτική και απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία στο Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) ή ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του συνταξιούχου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απογραφή είναι: η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, προκειμένου για αλλοδαπούς, ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του 3ου τριμήνου 2012, το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ), και οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο, από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ, (κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή βιβλιάριο υγείας ή επίδειξη γνωστοποίησης).
Η απογραφή θα γίνει χωριστά για κάθε παροχή που χορηγεί ο Οργανισμός (κύρια σύνταξη, εξωϊδρυματικό επίδομα κ.λπ.). 
Η διοίκηση του ΟΑΕΕ, έχει επισημάνει ότι η παράλειψη της απογραφής και η μη συμπλήρωση των στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θα οδηγήσει άμεσα σε αναστολή καταβολής της σύνταξης.

Η απογραφή θα διαρκέσει μέχρι τις 31/12/2012.

Σημειώνεται επίσης, το αργότερο έως τις 19 Νοεμβρίου, θα πρέπει οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, που δεν έχουν προσκομίσει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) να προσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία του Οργανισμού για τη συμπλήρωσή τους.