Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια, Κοινωνικό Παντοπωλείο: "προχωράει"


“Προχωράει” καθώς φαίνεται το εγχείρημα της δημιουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Αλεξάνδρεια.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που έγινε χθες το σώμα αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το χώρο που θα φιλοξενεί το Παντοπωλείο, το οποίο θα στεγάζεται στο παλιό κτίριο της ΥΕΒ.
Επίσης λήφθηκε απόφαση για το ωράριο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου: θα είναι ανοιχτό δύο ημέρες κάθε μήνα (στις 15 και στις 16 εκάστου μήνα) για 3 ώρες, από 09.00 έως και 12.00
Να σημειωθεί πως ήδη δυο βιομηχανίες παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων της περιοχής μας έχουν προμηθεύσει το Παντοπωλείο με τρόφιμα παραγωγής τους.