Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τι έγινε;

Αναγνώστης μας ενημέρωσε πως σήμερα το πρωί υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας που σχετίζεται με κόψιμο δέντρων.
Τι έγινε;