Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου

Συνεδριάζει σήμερα στις 21.00 στα γραφεία του, το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας “Η Ενότητα”. Σύμφωνα με την πρόσκληση της συνεδρίασης, με αριθ. πρωτ. 162/02-10-2012, που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Ιωάννη Ουσταμπασίδη και το γενικό γραμματέα, κ. Γεώργιο Παπαδήμα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
-Ενημέρωση Προέδρου.
-Λήψη απόφασης για δημοσιοποίηση προσφορών των Μελών του Ε.Σ..
-Λήψη απόφασης για αποστολή εγγράφων προς τα κρεοπωλεία του Δήμου Αλεξάνδρειας, σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων τους, τις Κυριακές.
-Χειμερινό πρόγραμμα λειτουργίας καταστημάτων.
-Απολογισμός τριμήνου από 01/07/2012 έως 30/09/2012.
-Συζήτηση για την παράνομη απόφαση του Σταθμάρχη των ΚΤΕΛ Αλεξάνδρειας, στο να ακυρώσει τη στάση στην οδό Ν. Πλαστήρα στο ύψος της Πλατείας Ελευθερίας.
-Λήψη απόφασης για κινητοποίηση ή όχι σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό όργανο των εφοριακών, για ακύρωση της απόφασης της μεταφοράς της ΔΟΥ Αλεξάνδρειας, στη Βέροια.
-Τροποποίηση ή προσθήκη παραγράφου στο καταστατικό του Ε.Σ., όσον αφορά την ιστοσελίδα του Ε.Σ.
-Συζήτηση για τη μη συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις στις 26/09/2012.