Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Επερώτηση της Παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα: “Οικοδόμηση πάνω σε ρέμα στην περιοχή επέκτασης Πυλαίας-συνοικισμός Μαλακοπής”
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1o: Επικύρωση Πρακτικών 16ης/20-09-2012, Συνεδρίασης Περιφερειακού    Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της    Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το γ΄ τρίμηνο του 2012.
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 3o:16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. ο οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ.,   Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 4o: Εκχώρηση αρμοδιότητας εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού έργου «Smarter Cluster Policies for South East Europe» με ακρωνύμιο ClusterPoliSEE το οποίο εγκρίθηκε από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SEE. 
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ.,   Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5o:  Υποβολή πέντε (5) προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης   πρόσκλησης για στρατηγικά έργα του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ.,   Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση υπογραφής παρατεινόμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, αναδρομικώς και μέχρι 30-06-2013
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
ΘΕΜΑ 7o: Τροποποίηση της αρ. 40046/4-5-2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Πιερίας και Α.Π.Θ. με θέμα: «Υγιεινολογική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου ύδατος του Ν. Πιερίας έτους 2012″.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πληρωμής αχρεωστήτως παρακρατηθέντων εισφορών σε υπαλλήλους του πρώην Νομαρχιακού Ταμείου συνολικού ποσού ύψους 58.517,51 €.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
ΘΕΜΑ 9o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
ΘΕΜΑ 10o: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας χρηματοδοτούμενου από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, έτους 2012.     
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
ΘΕΜΑ 11o: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας χρηματοδοτούμενου από Πιστώσεις ΟΣΚ, έτους 2012.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας
ΘΕΜΑ 12o:Έγκριση θεμάτων Λαϊκών Αγορών που αφορούν την Π.Ε. Πέλλας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 51/2006 όπως αυτό ισχύει.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας
ΘΕΜΑ 13o: Ανανέωση Αδειών σε πλωτά Μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες κ.λπ για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
ΘΕΜΑ 14o: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας τυποποίησης ελιάς στο Δ.Δ. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 15o: Θεώρηση Παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών άλλων νομών, για τις λαϊκές αγορές του Νομού Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 16o: Θεώρηση – Τοποθέτηση αδειούχων Παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών στις λαϊκές αγορές του Νομού Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 17o: Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς σε κατόχους επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 18o: Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς στην υπ’ αριθμ. 27/2010 Παραγωγικής  Άδειας Λαϊκών Αγορών του κ. ΠΕΡΠΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Νικολάου, κατοίκου Ν. Ηράκλειας Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 19o: Tοποθέτηση της ΑΝΕΓΡΟΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ κατόχου της αριθμ. 1/2012   παραγωγικής άδειας Ν. Χαλκιδικής, στη λαϊκή αγορά ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.
Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 20o: Tοποθέτηση της ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤκατόχου της αριθμ 1171/2010 παραγωγικής άδειας Ν. Κοζάνης, στη λαϊκή αγορά Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 21o: Tοποθέτηση της ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣκατόχου της αριθμ 7/2010 επαγγελματικής άδειας Ν. Χαλκιδικής , στη λαϊκή αγορά Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ.
Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 220 : Διαγραφή από θέσεις των Λαϊκών Αγορών
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
ΘΕΜΑ 23o: Μεταβιβάσεις αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση αιτημάτων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς
ΘΕΜΑ 25o:   Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γαβριήλ Αβραμίδη.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά – Αθανασιάδου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ΑΕ για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.