Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πόσοι εργάζονται στο Δήμο Αλεξάνδρειας;

Χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μάθαμε και πόσοι είναι οι υπάλληλοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, στο Δήμο εργάζονται συνολικά διακόσια εννέα (209) άτομα. 
Από αυτούς:

– οι 65 έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το Δήμο
– οι 88 εργάζονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– οι 52 εργάζονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
– οι 3 είναι ειδικοί συνεργάτες του Δήμου
– ο 1 είναι ιδιαίτερος γραμματέας του Δημάρχου.
Συνολικά, για τη μισθοδοσία αυτών καθώς και για έξοδα παραστάσεων, αμοιβές αιρετών κλπ απαιτούνται 335.000 ευρώ. Σε αυτά τα χρήματα δεν περιλαμβάνεται η μισθοδοσία όσων εργάζονται στα νομικά πρόσωπα του Δήμου.