Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μετατίθεται χρονικά η κατάργηση 49 Εφοριών

Στη χρονική μετάθεση της κατάργησης-συγχώνευσης 49 εφοριών αναγκάζεται το υπουργείο Οικονομικών λόγω δυσκολιών στη μετεγκατάσταση, αλλά και λόγω των απεργιών της ΠΟΕ -ΔΟΥ. Σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις η κατάργηση-συγχώνευση 49 εφοριών θα έπρεπε να γίνει από την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο το υπουργείο τις παρέτεινε έως σήμερα Δευτέρα 8 Οκτωβρίου λόγω των αιτημάτων των προϊσταμένων για πρόσθετο χρόνο. 

Οι απεργίες των εφοριακών τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καθυστερήσουν τις διαδικασίες οδηγώντας στη χρονική μετάθεση της διαδικασίας έως τα τέλη του μήνα. Συνολικά προβλέπεται να καταργηθούν 213 εφορίες που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο να παραμείνουν 75 ΔΟΥ σε όλη την Ελλάδα. 
 Οι υπάλληλοι των εφοριών που καταργούνται θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ που θα προκύψουν μετά τη συγχώνευση. Η δε αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχονται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων κ.ά. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της ΔΟΥ υποδοχής.