Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μερκαντιλισμός και …Μερκελισμός

Έως τώρα ξέραμε τον Μερκαντιλισμό. Πλέον γνωρίζουμε και τον …Μερκελισμό. 
Οι κανόνες που διέπουν την πρώτη θεωρία είναι γνωστοί, ήδη από τον 17ο αιώνα.
Για τους κανόνες της δεύτερης θεωρίας ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε όλους αυτούς τους αριστερούς, που πλακώνονται στα τηλεπαράθυρα για το θέμα.