Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

"Λιστολογίες"

Όχι ήταν σε usb stick, όχι σε cd, όχι σε μι-ντι, το αποτέλεσμα είναι ένα: εδώ η …λίστα, εκεί η λίστα, που είναι η λίστα; Χάθηκε!
Ορισμένοι λένε πως η λίστα θα ξαναδοθεί από τις γαλλικές αρχές. Αν όμως ΔΕΝ δοθεί;
Γιατί δικαστήριο της φίλης και συμμάχου Γαλλίας είχε κρίνει πριν από καιρό πως η λίστα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκεί.  Αυτή η κρίση είχε γίνει αρκετό χρόνο μετά την παράδοση της σε εμάς. 
Άρα μπορεί και να μην υπάρχει (“επίσημα”, ας το πούμε έτσι) γιατί θα έχει καταστραφεί.
Αλλά και να υπάρχει σε κάποιο μέρος και με οποιαδήποτε μορφή, θα βρεθεί Γάλλος να τη δώσει ξανά, όταν είναι εμφανές ότι οι τότε παραλήπτες της ήταν ανίκανοι (ή άβουλοι ή «στημένοι») σε βαθμό τέτοιο ώστε αυτή να εξαφανιστεί;