Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 43, 2012)

Παρασάγγης (ο) {παρασαγγών} 
αρχαίο μέτρο μήκους των Περσών, ίσο περίπου με 5243 μέτρα.
Μόνο στη ΦΡ. “Απέχω παρασάγγας”, έχω τεράστια διαφορά, βρίσκομαι πολύ μακριά: ως επίδοση και διαγωγή απέχει παρασάγγας από τους συμμαθητές του || η συνεργασία τους υπήρξε επιτυχής, παρότι οι απόψεις τους απέχουν παρασάγγας.
[ΕΤΥΜ. αρχ < αρχ περσ. Farsang]
Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β΄ έκδοση, γ΄ ανατύπωση 2006), σελίδα 1335