Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η "Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας" συνεργάζεται με αγρότες για τη δημοσιοποίηση θέσεων εργασίας

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας, σε συνεργασία με αγρότες του νομού, ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την αναζήτηση/προσφορά εργασίας. Στην ιστοσελίδα της ομάδαςhttp://www.otoposmou.grέχει δημιουργηθεί μια νέα ενότητα με τίτλο «Μεροκάματα». Εκεί, όσοι πολίτες αναζητούν εργασία και επιθυμούν να εργαστούν περιστασιακά, σε αγροτικές δουλειές και όχι μόνο, θα μπορούν να βρίσκουν τα στοιχεία παραγωγών, οι οποίοι αναζητούν εργατικά χέρια..
Ήδη έχει αναρτηθεί η πρώτη προσφορά με 45 μεροκάματα για συγκομιδή ακτινιδίων, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και άλλα 180 μεροκάματα για τη συγκομιδή ελαιών.
Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να προσφέρουν εργασία, μπορούν απευθύνονται στην ομάδα στέλνοντας email στη διεύθυνση info@otoposmou.com
Οι ενδιαφερόμενοι για εργασία θα πρέπει να απευθύνονται τηλεφωνικά στον παραγωγό και όχι στην ομάδα. Τα «Μεροκάματα» θα λειτουργούν ως ένας απλός πίνακας ανακοινώσεων.