Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η απάντηση της Κυβέρνησης σε ερώτηση του Λ. Τσαβδαρίδη για τα "αγροτικά" φωτοβολταϊκά

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε μαζί με άλλους Βουλευτές στις 27 Σεπτεμβρίου ο Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ν. Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε ιδιόκτητη αγροτική γη, έδωσε ο Υφυπουργός κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου.
Με την συγκεκριμένη ερώτηση ο κ. Τσαβδαρίδης ζήτησε να ενημερωθεί ανάμεσα σε άλλα για το αν τα αρμόδια Υπουργεία προτίθενται να δώσουν παράταση όλων των προβλεπόμενων προθεσμιών στις διαδικασίες αδειοδότησης των Φ/Β σταθμών των επαγγελματιών αγροτών, για το πότε θα ξεκαθαρίσει το κρίσιμο θέμα της κατοχυρωμένης από τον Νόμο 3851/2010 τιμής πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και για τις ενέργειες που προβλέπονται να γίνουν για να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των Φ/Β των αγροτών από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία απορρόφησε την ΑΤΕ από όπου έχουν ζητήσει χρηματοδότηση οι αγρότες
Αναλυτικά η απάντηση του κ. Υφυπουργού στην ερώτηση του κ. Τσαβδαρίδη είναι η εξής:

“Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σημειώνουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε συνεργασία με το Διαχειριστή του Δικτύου, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δυσκολία σε ότι αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω δανειοδότησης (λόγω της αρνητικής χρηματοοικονομικής συγκυρίας) των επενδύσεων φ/β σταθμών μικρής ισχύος που εξαιρούνται της υποχρέωσης χορήγησης άδειας παραγωγής (έργα ισχύος έως 1MW), προέβη ήδη από τον προηγούμενο χρόνο σε συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να διευκολύνει τις επενδύσεις.

Έτσι με βάση την 7η Ανακοίνωση της ΔΕΗ (που αναρτήθηκε στο site της την 22α Ιουλίου 2011), οι κατ’ επάγγελμα αγρότες που αδυνατούσαν για αντικειμενικούς λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά τους να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία (καθυστέρηση έκδοσης της Έγκρισης Εργασιών για την οποία είχε εγκαίρως υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Πολεοδομία, καθυστέρηση έκδοσης επιστολής κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας κλπ), μπορούσαν να υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης, με υποχρεωτική όμως κατάθεση της εγγυητικής επιστολής. Στις περιπτώσεις αυτές οι Συμβάσεις Σύνδεσης προέβλεπαν προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους για την υποβολή των ελλειπόντων εγγράφων και στοιχείων αλλά και την καταβολή των δαπανών σύνδεσης.
Περαιτέρω και με βάση την 9η ανακοίνωση της ΔΕΗ (που αναρτήθηκε στο site της την 1η Νοεμβρίου 2011) η ως άνω προθεσμία των τριών μηνών παρατάθηκε κατά δύο (2) μήνες για όλες τις Συμβάσεις Σύνδεσης που υπεγράφησαν στο διάστημα από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι επενδυτές οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων τους, καθώς η αδυναμία αυτή αποτελεί τροχοπέδη στη διαδικασία υλοποίησης σταθμών Α.Π.Ε., τα οποία ενώ αδειοδοτικά τελματώνουν, εξακολουθούν να δεσμεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τον αντίστοιχο ηλεκτρικό χώρο. Η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου από αιτήματα των οποίων η μετουσίωση σε έργα Α.Π.Ε. είναι αμφίβολη, οδηγεί σε ανακήρυξη περιοχών ως περιοχών με κορεσμένα δίκτυα για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε., όπως άλλωστε έγινε και πρόσφατα με την από 08.08.2012 υπ’ αριθμ. 699/2012 Απόφαση της Ρ.Α.Ε. και αφορούσε σε όλο το δίκτυο της Πελοποννήσου. Επομένως όσοι από τους υποψήφιους επενδυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα έργα λόγω δυσκολιών στη χρηματοδότησή τους, θα πρέπει μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα να παύουν να δεσμεύουν τον αντίστοιχο ηλεκτρικό χώρο με το αίτημά τους και να αξιολογούνται αιτήματα που κατατέθηκαν μεταγενέστερα. Το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. επεξεργάζεται νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
Επισημαίνεται ότι λόγω του έντονου ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες επενδύσεις, οι στόχοι που έχουν τεθεί για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά έργα αναμένεται να υπερκαλυφθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ με την Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 (Β’ 1630/11.10.2010) Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., η επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύς των φ/β, έχει καθοριστεί σε 1.500 MW για το 2014 και 2.200 MW για το 2020, η συνολική ηλεκτρική ισχύς για την οποία είχαν υπογραφεί συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. και τον διαχειριστή των νησιών ως τον Ιούνιο του 2012, ήταν 2.570 ΜW (εκ των οποίων τα 820 ΜW σε λειτουργία), ήτοι σημαντικά μεγαλύτερη από την επιδιωκόμενη ισχύ για το έτος 2014 αλλά και μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για το έτος 2020. Αυτός άλλωστε ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. προέβη στην αναστολή της υποβολής νέων αιτημάτων για προσφορά σύνδεσης φ/β σε γήπεδα, καθώς και στην αναστολή εξέτασης των εκκρεμών αιτημάτων, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης με αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932/09.08.2012 (Β’ 2317/10.08.2012), βάσει του πλαισίου που είχε διαμορφωθεί με την ανωτέρω Υ.Α. για την επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύ ανά τεχνολογία Α.Π.Ε., με το οποίο προβλεπόταν αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας, εφόσον η συνολική ηλεκτρική ισχύς για την οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον αρμόδιο διαχειριστή υπερβαίνει την επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύ για το 2014 και το 2020.
Περαιτέρω σε απάντηση σχετικού ερωτήματος σας, σας ενημερώνουμε ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των φ/β σταθμών πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Ειδικά μάλιστα για την περίπτωση των αγροτών που είχαν κατοχυρώσει το δικαίωμα στην προτεραιότητα βάσει των όσων προβλέπονταν στο εδ. β’, της παρ. 6, του αρ.15 παρ. του ν. 3851/2010 (85 Α’), δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση σταθμών πριν την παρέλευση 5 ετών από τη έναρξη λειτουργίας τους. Η εν λόγω διάταξη δείχνει με σαφήνεια την πρόθεση του νομοθέτη να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις φ/β σταθμών από τους ίδιους τους κατόχους των αδειών (και επομένως και των αγροτών) και να μην επιτραπούν οι άσκοπες αγοραπωλησίες αδειών.
Σε ότι αφορά το ζήτημα της μείωσης των εγγυημένων τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (που αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933/09.08.2012, Β’ 2317, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/31.01.2012, Β΄97), επισημαίνουμε ότι στις νέες τιμές που ορίστηκαν αντικατοπτρίζεται η ραγδαία και συνεχής μείωση του κόστους των εν λόγω συστημάτων. Οι μειώσεις αυτές, αφορούν σε όλα τα νέα αιτήματα για σύναψη σύμβασης πώλησης καθώς και στα αιτήματα τα οποία αφορούν σε έργα για τα οποία, μέχρι τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης, είχαν συναφθεί συμβάσεις πώλησης ή είχε υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο για σύναψη σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, και για τους οποίους η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας, ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, δεν γίνει εντός της προθεσμίας των δεκαοκτώ ή τριάντα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης, που τίθεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009. Το σύστημα τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλά το κόστος παραγωγής και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. Περαιτέρω, η μείωση των τιμών για νεοεισερχόμενες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού του Λ.ΑΓ.Η.Ε., που έχει δημιουργηθεί λόγω χρόνιων στρεβλώσεων οι οποίες δεν είχαν αντιμετωπισθεί έως σήμερα, ώστε να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του μηχανισμού πληρωμής των παραγωγών Α.Π.Ε. και να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία των σταθμών.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τα ζητήματα της ερώτησης που σχετίζονται με την Α.Τ.Ε. Leasing, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.
Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας σε ότι αφορά τα στοιχεία των αιτήσεων που αφορούν εγκατάσταση φ/β από αγρότες, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20080/10.10.2012 έγγραφο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε”
Ο Υφυπουργός
Ασημάκης Παπαγεωργίου
Υπενθυμίζεται ότι η κατατεθείσα ερώτηση ήταν η εξής:
“Περίπου 6200 αγρότες έχουν υποβάλει μέχρι το τέλος του 2010 αιτήματα για να εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητη αγροτική γη, φωτοβολταϊκούς σταθμούς σύμφωνα με το Νόμο 3851/2010>>.
Από αυτούς, οι 4900 αγρότες, μέχρι τις 31/12/2011 είχαν λάβει προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΗ, ενώ μόλις 300 αγροτικοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί λειτουργούν σήμερα.. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τους αγρότες αυτούς, έχει υλοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τις διαδικασίες αδειοδότησης και βρίσκονται σε αδιέξοδο διότι έχουν προβλήματα με την τράπεζα η οποία δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια.
Έχουν καταβάλει ίδια κεφάλαια και δεν έχουν τα υπόλοιπα χρήματα ενώ δεν ευθύνονται οι ίδιοι.
Κινδυνεύει η επένδυση τους και αυτοί θα χάσουν χρήματα, διότι τίθεται θέμα χρόνου από τη ΔΕΗ για την οριστική απόρριψη του φακέλου της αδείας.
Ακόμη, άλλο πρόβλημα, είναι η εμφανής αδυναμία της ΔΕΗ να πραγματοποιήσει όλες αυτές τις συνδέσεις.
Άλλο θέμα είναι η από τον Αύγουστο του 2012 μείωση της τιμής πώλησης του ρεύματος ενώ όταν υπέγραψαν συμβόλαια ήταν διπλάσια και όπως προανέφερα η επένδυση σταμάτησε όχι με ευθύνη των αγροτών.
Με δεδομένο ότι η συνολική ισχύς των Φ/Β που είναι εγκατεστημένα, είναι περίπου 750 MW, τα αγροτικά Φ/Β αποτελούν μόνο το 4%.
Με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών αγροτών για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών καθώς και τα οικονομικά οφέλη τόσο για τους αγρότες όσο και για την εθνική μας οικονομία.
Κρίνεται απαραίτητη η άμεση παρέμβαση σας ώστε:
Α) Να δοθεί παράταση όλων των προβλεπόμενων προθεσμιών στις διαδικασίες αδειοδότησης των Φ/Β σταθμών των επαγγελματιών αγροτών.
Β) Να ξεκαθαρίσει το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα της κατοχυρωμένης από το Νόμο 3851/2010 τιμής πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
Γ) Να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των Φ/Β των αγροτών από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία απορρόφησε την ΑΤΕ από όπου έχουν ζητήσει χρηματοδότηση οι αγρότες.
Ερωτάστε κ.κ. Υπουργοί
Α) Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να δοθεί παράταση 1 έτους, πλέον του 18 μηνου που έχουν ως χρονικό περιθώριο οι αγρότες για να υλοποιήσουν την επένδυση τους;
Β) Τι προτίθεστε να πράξετε σχετικά με την κατοχυρωμένη τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει του Νόμου 3851/2010;
Γ) Προτίθεστε να παρέμβετε ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα αγροτικά Φ/Β από την διάδοχο τράπεζα της ΑΤΕ, την Τράπεζα Πειραιώς;
Δ) Αληθεύει ότι υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να μην υλοποιηθούν προτάσεις Φ/Β πάρκων αγροτών και οι άδειες να δοθούν σε άλλους ιδιώτες που θα φτιάξουν μεγάλα Φ/Β πάρκα ισχύος 1 και 2 μεγαβάτ.
Ε) Να κατατεθούν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις μέχρι σήμερα αιτήσεις αγροτών για αγροτικά Φ/Β πάρκα, πως θα κατανέμονται οι άδειες πανελλαδικά (ανά Νομό), πόσες επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί.”